Uw SEO-friendly website

Een web agency waarvan de basis SEO is

De homepage van uw site is feite de pagina in Google waar de bezoeker zijn behoefte in enkele woorden formuleert.

Op basis van deze vaststelling creëren we Google friendly websites, waarbij we uitgaan van uw lexicaal veld en de bezoeker een adequaat antwoord brengen.

De exhaustieve dekking van het lexicaal veld laat toe groepen en vervolgens de categorieën van uw site te creëren, om uiteindelijk op de homepage terecht te komen.

Door gebruik te maken van retroconceptie, is uw site gericht op de gebruikerservaring, waarbij hij zin krijgt om verder te gaan.

Van commerciële sites, ons specialisme, tot vitrinesites: wij stellen u voor om ofwel de back office van uw keuze aan te nemen, ofwel voor een gecompileerde site te opteren. De prestaties van gecompileerde sites zijn veel beter en hebben een gemiddeld 10 keer hogere laadsnelheid.